Kim był matematyk z Aleksandrii?

Posąg starożytnego uczonego z długą brodą. Tak mógł wyglądać matematyk z Aleksandrii.

Euklides z Aleksandrii był greckim matematykiem, znanym z wielu słynnych prac matematycznych. Często określa się go mianem „ojca geometrii”. Przyczynił się do rozwiązania wielu problemów matematycznych i można uznać go za geniusza w tej dziedzinie. Z czego słynął? Jakich odkryć dokonał? Więcej dowiesz się w tym artykule!

Kim jest słynny matematyk z Aleksandrii?

Urodził się w Aleksandrii około 300 roku p.n.e. i zmarł tam w 280 lub 281 roku. Euklides wynalazł geometrię znaną obecnie jako geometria euklidesowa i napisał książkę Elementy, która przedstawiła światu ten system. Stała się ona tak sławna, że do dziś nazywa się ją elementarzem Euklidesa. Miał on również swój wkład w teorię liczb (dziedzinę matematyki badającą własności liczb całkowitych, w szczególności własności liczb pierwszych) oraz podstawy teorii kombinatoryki.

Jakie odkrycia zawdzięczamy aleksandryjskiemu matematykowi?

Euklides odkrył geometrię, nazwa się ją obecnie euklidesowa. Geniusz z Aleksandrii szczególnie interesował się teorią liczb i wraz z Diophantusem i stworzył jej podstawy. Przypisuje mu się również odkrycie podstawowego twierdzenia arytmetyki. Euklides wniósł swój wkład w dziedziny kombinatoryki. Podał metodę znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb opartą na metodzie uzupełniania kwadratu, która do dziś jest powszechnie stosowana.

Jakie wynalazki stworzył aleksandryjski matematyk dzięki swojej wiedzy?

Euklidesowi przypisuje się wynalezienie planimetru, czyli urządzenia służącego do mierzenia powierzchni. Niektórzy historycy uważają, że wynalazł to urządzenie, aby rysować okręgi i wielokąty, inni sądzą, że używał go do wykonywania pomiarów. Euklidesowi przypisuje się również wynalezienie odometru, który mierzy przebytą odległość. Wykorzystał również prace wcześniejszych matematyków, takich jak Archimedes, którzy badali teorię liczb. Przypisuje mu się również usystematyzowanie matematyki.

Jakie są najsłynniejsze dzieła matematyka z Aleksandrii?

Euklides znany jest z napisania elementów, które są jednym z najbardziej znanych dzieł aleksandryjskiego matematyka. Nazywane są geometrią Euklidesa, ponieważ wprowadzają nową dziedzinę. Książka stała się tak sławna, że do dzisiaj jest określana jako wybitna i dająca zrozumienie nowej gałęzi matematyki. 

Elementy to zbiór 13 książek, które są przede wszystkim poświęcone geometrii. Książka przedstawia zarys systemu geometrii Euklidesa, który opiera się na zestawie aksjomatów i postulatów. Jego twórczość jest używana do po dziś dzień. Nawet po 2000 lat, książka jest nadal uważana za istotną i ważną dla matematyków i naukowców.

Zostaw komentarz

Adres e-mail nie zostanie opublikowany